Buro Sant en CoRoombeek是一条商业街,也是该地区的城市核心。这条以街道命名的小溪过去一直在地下流动,现在已经恢复并重新浮出水面。现在水是城市环境的一部分,已经成为该地区新的中心点。它不对称的设计,沿着街道变宽变窄,突出了它不同的空间特征。流的底部用粗糙结构处理,这降低了水的流动速度,并在水面上形成恒定的反射图案。锋利边缘的踏脚石的独特组成,是指自然过程的随机性,也是指烟花爆炸。

Buro Sant en CoRoombeek is a commercial street and also the urban core of the district. The small stream, which gives its name to the street and has in the past flowed underground, has been restored and brought up to the surface again. Now the water is part of the urban environment and has become the district’s new central point. Its asymmetrical design, which widens and narrows along the street, accentuates its different spatial features. The base of the stream is treated with a rough structure that reduces the flowing speed of the water and creates a constant reflective pattern on the water surface. A distinctive composition of sharp edged stepping stones refers to the randomness of natural processes and is also a reference to the fireworks explosion.

 

   Roombeek the Brook by Buro Sant en Co

小溪
由于工业的发展,这条小溪从城市景观中消失了。工业地下水的撤离已基本停止。结果,当这个位置具有纺织工厂的漂白区域的功能时,地下水水位几乎与以前一样高。 Roombeek的恢复确保了地下水位的调节,多余的雨水被收集和排放,并确保在夏季降温。因此,Roombeek有助于提高社区的空间质量。该流具有风格化的图像:笔直,意外宽,带有薄薄的水膜和特殊的石头图案。溪流底部的微小区域产生了人为的延迟,因此溪流中存在更多的水,并且可以连续地看到和听到水。碎片式的踏脚石图案是对自然和烟花灾难本身的参考。

De beek
Door de industriële ontwikkelingen verdween de beek uit het stadsbeeld. De onttrekking van grondwater door de industrie is grotendeels gestopt. Daardoor werd het grondwaterpeil weer bijna net zo hoog als vroeger, toen deze plek de functie had van bleekvelden voor de textielfabrieken. Het herstel van de Roombeek zorgt er voor dat het grondwaterpeil wordt gereguleerd, overtollig regenwater wordt opgevangen en afgevoerd en bovendien zorgt het ´s zomers voor verkoeling. De Roombeek draagt daardoor bij aan de ruimtelijke kwaliteit van de wijk. De beek heeft een gestileerd beeld: kaarsrecht, onverwacht breed met een flinterdun watervlies en een bijzonder stenenpatroon. Door het microreliëf op de beekbodem ontstaat een kunstmatige vertraging waardoor meer water in de beek aanwezig is en het water continu te zien en te horen is. Het scherfvormige stapstenenpatroon is een verwijzing naar de natuur en naar de vuurwerkramp zelf.

 


Roombeek the Brook by Buro Sant en Co   Roombeek the Brook by Buro Sant en Co   Roombeek the Brook by Buro Sant en Co Roombeek the Brook by Buro Sant en Co Roombeek the Brook by Buro Sant en Co   

预算:350万欧元
客户:恩斯赫德市政府
地点:恩斯赫德,荷兰
设计:2000年 – 2005年
实现:2005年 – 2008年

Budget: 3.5 million euros
Client: Enschede City Council
Location: Enschede, Netherlands
Design: 2000 – 2005
Realization: 2005 – 2008

 

更多 :Buro Sant en Co


0条评论